NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA - NOT GLIWICE

Trzeci nabór wniosków 2017/2018 do działania 3.2 Innowacje w MŚP !

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w dniu 28.11.2017 ogłosiło nabór wniosków do działania 3.2 Innowacje w MŚP.
Projekty zgłaszane do konkursu mają za zadanie wdrażanie i komercjalizacje innowacji produktowych oraz procesowych.
Nabór wniosków odbywa się w terminie od 29.12.2017 (od godz. 8:00) do 07.02.2018 (do godz. 12:00).
Minimalna wartość dofinansowania: 100 000 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania:
45 % kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw
35 % kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw
 
 Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest opinia o innowacyjności. NOT - FSNT Rada Miejska posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu opinii o innowacyjności do konkursów ogłoszonych w ramach RPO woj. śląskiego i do projektów składanych do kredytu technologicznego w poprzedniej perspektywie finansowej. Wykonaliśmy kilkadziesiąt opinii o innowacyjności i opinii o wdrożeniu technologii. Współpracujemy z ekspertami branżowymi  z wielu dziedzin przemysłu. Są to osoby zrzeszone w naszych stowarzyszeniach oraz pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej i wielu instytutów na terenie woj. śląskiego.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej bazy ekspertów. 
 
Strona 1 z 2

NOT Gliwice

Ośrodek Innowacji NOT

Wynajem lokali

{highslide type="slideshow-controlbar" height="90" width="135" event="loadbody" loaddelay="0" notshowagain="0" notshowagaintime="0" dismissbuton="false" class="" captionText="" positions="top, left" display="none" src="/hl-1.jpg, hl-2.jpg, hl-3.jpg"} {/highslide}
  • Projekt dofinansowany: