NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA - NOT GLIWICE

Akredytacja na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji !

Akredytacja Ministerstwa Rozwoju i Finansów dla NOT - FSNT Rady Miejskiej w Gliwicach na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji !

 

W dniu 14 lutego 2017 r.  Minister Rozwoju i Finansów udzielił akredytacji NOT - FSNT Radzie Miejskiej w Gliwicach w ramach usług doradczych w zakresie innowacji. 

Akredytacja została udzielona w ramach następujących kategorii usług doradczych w zakresie innowacji:

 1. Audyt innowacyjności
 2. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji 
 3. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji
 4. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji 
 5. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja 
 6.  Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
 7. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii 
 8. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji 
 9. Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji
 10. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej
 11. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji 
 12. Analiza wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne
 13. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej 

 

 Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie projektu z poddziałania 2.3.1  "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

                 

                  Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

 

 Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

 

                                                                       Terminy naborów wniosków

 

Data ogłoszenia naboru: 4 lipiec 2017 r.

Data rozpoczęcia naboru: 10 sierpień 2017 r.

Data zakończenia naboru: 28 luty 2018 r. 


 
Strona 2 z 2

NOT Gliwice

Ośrodek Innowacji NOT

Wynajem lokali

{highslide type="slideshow-controlbar" height="90" width="135" event="loadbody" loaddelay="0" notshowagain="0" notshowagaintime="0" dismissbuton="false" class="" captionText="" positions="top, left" display="none" src="/hl-1.jpg, hl-2.jpg, hl-3.jpg"} {/highslide}
 • Projekt dofinansowany: