NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA - NOT GLIWICE

Email Drukuj PDF
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych
Rada Miejska w Gliwicach.

ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice


NIP 631-20-47-960
REGON 273550246

 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska Gliwicach jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT lub FSNT-NOT).

 NOT - FSNT Rada Miejska w Gliwicach posiada:

        Certyfikat Systemu Zarządzania nr 324/4/SZJ/2014
        spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
        Certyfikat w zakresie:
 • Usług doradczych o charakterze ogólnym
 • Usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym
 • Usług szkoleniowych
 • Usług informacyjnych
      Rejestracje w Krajowym Systemie Usług (KSU)
      pod numerem 12/33/2008/234
      Zakres świadczonych usług:
 •  Usługi doradcze o charakterze ogólnym
 •  Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym 
 •  Usługi Informacyjne

 

Celem FSNT-NOT jest:

1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
3) oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej. (na podstawie par. 6. Statutu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce)

Władze statutowe tworzą:

- Rada
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

Rada Miejska w Gliwicach skupia przedstawicieli następujących stowarzyszeń:

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB),
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG),
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP),
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem),
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP),
 • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP),
 • Towarzystwo Konsultantów Polskich Oddział Katowice (tkp).

 

 

W skład Zarządu wchodzą:

 

  SKŁAD  NOT-FSNT RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

KADENCJA 2016-2020.

                                                                      

 

Zarząd:

 

Prezes ? mgr inż. Erwin Sroka  - SITPChem,

Wiceprezes ? mgr inż. Andrzej S. Grabowski ? SEP,

Wiceprezes ? mgr inż. Jerzy Kropiwnicki ? SITPChem,

Wiceprezes  - dr inż. Piotr Wróbel ? STOP,

Członek ? mgr Lesław Kmiecik ? SIMP,

Członek ? mgr inż. Zbigniew Woronko ? SIMP

Członek - Sekretarz ? mgr inż. Jadwiga Przyłucka ? SITPChem.

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący ? mgr inż. Tadeusz Król ? SIMP,

Członek -  mgr inż. Marian Drop ? SIMP

Członek -  dr inż. Roman Klecan ? TKP.