Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w dniu 20.12. 2019 r. ogłosiło nabór wniosków do działania 3.2 Innowacje w MŚP.
Projekty zgłaszane do konkursu mają za zadanie wdrożenie i komercjalizacje innowacji produktowych i procesowych.
Nabór wniosków odbywa się w terminie od 30. 01. 2020 r. do 31. 03. 2020 r.

Minimalna wartość dofinansowania: 100 000 zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 5 000 000 zł
Maksymalna wartość projektu: 50 000 000 euro

  • 45 % dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 35 % dla średnich przedsiębiorstw

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest opinia o innowacyjności.

NOT – FSNT Rada Miejska w Gliwicach posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu opinii o innowacyjności do konkurów ogłoszonych w ramach RPO woj. śląskiego oraz do konkursów z kredytu technologicznego.
Wykonaliśmy kilkadziesiąt opinii o innowacyjności i potwierdzeń wdrożenia technologii.
Współpracujemy z ekspertami z wielu branż przemysłowych. Są to osoby zrzeszone w naszych stowarzyszeniach oraz pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej i wielu instytutów z terenu woj. śląskiego.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.