Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie w dniu 25.01.2019 r. ogłosiło nabór wniosków do działania 3.2 Innowacje w MŚP.
Projekty zgłaszane do konkursu mają za zadanie wdrożenie i komercjalizacje innowacji produktowych i procesowych.
Nabór wniosków odbywa się w terminie od 28.02.2019 do 18.04.2019
Minimalna wartość dofinansowania: 100 000 zł
Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 45 % dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 35 % dla średnich przedsiębiorstw

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest opinia o innowacyjności.

NOT – FSNT Rada Miejska w Gliwicach posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu opinii o innowacyjności do konkurów ogłoszonych w ramach RPO woj. śląskiego oraz do konkursów z kredytu technologicznego.
Wykonaliśmy kilkadziesiąt opinii o innowacyjności i potwierdzeń wdrożenia technologii.
Współpracujemy z ekspertami z wielu branż przemysłowych. Są to osoby zrzeszone w naszych stowarzyszeniach oraz pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej i wielu instytutów z terenu woj. śląskiego.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.