Uchwałą z dnia 05 lutego 2024, Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ustanowiła rok 2024 Rokiem Generała Inżyniera Józefa Bema.

Okazją ku temu stała się 230 rocznica urodzin Generała, przypadająca na dzień 14 marca.

Józef Zachariasz Bem  – polski generał, strateg, pisarz, inżynier wojskowy, artylerzysta, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim, dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, działacz polityczny Wielkiej Emigracji, założyciel dwóch emigracyjnych organizacji: Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu pierwszego w historii polskiego towarzystwa inżynierskiego, uczestnik Wiosny Ludów, faktyczny choć nieformalny dowódca trzeciej rewolucji wiedeńskiej (Wiener Oktoberrevolution) 1848 r., naczelny wódz powstania węgierskiego 1848-1849, feldmarszałek armii Imperium Osmańskiego. Bohater narodowy Polski, Węgier i Turcji.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bem, dostęp 28.02.2024 r.

To właśnie Towarzystwo Politechniczne Polskie, założone w Paryżu w 1835 roku, dało początek ruchowi, którego spadkobierczynią jest Naczelna Organizacja Techniczna i sfederowane w niej Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją „Józef Bem, Kmicic z inżynierskim wykształceniem”, która zawiera wiele interesujących szczegółów z życia i działalności Generała.