OŚRODEK INNOWACJI NOT

Od 2005 r. przy NOT – FSNT Radzie Miejskiej w Gliwicach działa Ośrodek Innowacji NOT powstały, dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Celem działalności Ośrodka Innowacji NOT w Gliwicach jest efektywne i nowoczesne wspomaganie sektora MŚP w Polsce.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę naukową, pragniemy stworzyć pomost pomiędzy zapleczem naukowo – badawczym, a przedsiębiorstwami w Polsce poprzez świadczenie usług doradczych w zakresie:

 

  • usługi doradczo – konsultingowe w sprawach programów pomocowych UE dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  • usługi doradczo – konsultingowe w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej w Polsce i UE
  • usługi doradczo – konsultingowe w sprawach innowacyjności przedsięwzięć, transferu technologii itp.
  • pomoc bezpośrednią przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie
  • pomoc w sporządzaniu wszelkich wymaganych przy wnioskach opinii o innowacyjności
  • pomoc w kontaktach z uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, specjalistami branżowymi
  • organizowanie szkoleń zawodowych i konferencji
  • promowanie innowacyjnych przedsięwzięć i dokonań przedsiębiorców z sektora MŚP

Wieloletnie doświadczenie NOT i Stowarzyszeń oraz działających w ramach organizacji specjalistów są gwarantem skutecznej pomocy i rzetelnego wykonania oferowanych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami w naszym Ośrodku Innowacji NOT w Gliwicach.

32 331 34 50
not.gliwice@gmail.com