DORADZTWO

w sprawach programów pomocowych UE

w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej

w sprawach innowacyjności przedsięwzięć

POMOC

przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie

przy wnioskach opinii o innowacyjności

w kontaktach z uczelniami

PROMOCJA

innowacyjnych przedsięwzięć i dokonań przedsiębiorców z sektora MŚP

OŚRODEK INNOWACJI NOT

Od 2005 r. przy NOT – FSNT Radzie Miejskiej w Gliwicach działa Ośrodek Innowacji NOT powstały, dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Celem działalności Ośrodka Innowacji NOT w Gliwicach jest efektywne i nowoczesne wspomaganie sektora MŚP w Polsce.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę naukową, pragniemy stworzyć pomost pomiędzy zapleczem naukowo – badawczym, a przedsiębiorstwami w Polsce poprzez świadczenie usług doradczych w zakresie:

 

 • usługi doradczo – konsultingowe w sprawach programów pomocowych UE dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • usługi doradczo – konsultingowe w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej w Polsce i UE
 • usługi doradczo – konsultingowe w sprawach innowacyjności przedsięwzięć, transferu technologii itp.
 • pomoc bezpośrednią przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie
 • pomoc w sporządzaniu wszelkich wymaganych przy wnioskach opinii o innowacyjności
 • pomoc w kontaktach z uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, specjalistami branżowymi
 • organizowanie szkoleń zawodowych i konferencji
 • promowanie innowacyjnych przedsięwzięć i dokonań przedsiębiorców z sektora MŚP

Wieloletnie doświadczenie NOT i Stowarzyszeń oraz działających w ramach organizacji specjalistów są gwarantem skutecznej pomocy i rzetelnego wykonania oferowanych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami w naszym Ośrodku Innowacji NOT w Gliwicach.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 691

W lipcu 2015 r. została powołana przy NOT – FSNT Radzie Miejskiej w Gliwicach Komisja Kwalifikacyjna nr 691. Prowadzimy szkolenia zawodowe i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych:

 

 • uprawnienia elektryczne – grupa 1
 • uprawnienia cieplne – grupa 2
 • uprawnienia gazowe – grupa 3