Celem Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych jest:

 

 • współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb
 • obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań
 • oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Rada Miejska w Gliwicach skupia przedstawicieli następujących stowarzyszeń:

 

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

NOT – FSNT Rada Miejska w Gliwicach posiada od 2008 r. Certyfikat Systemu Zarządzania.

Certyfikat spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

 

 • usług doradczych o charakterze ogólnym
 • usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym
 • usług szkoleniowych

Skład NOT – FSNT Rady Miejskiej w Gliwicach – Kadencja 2022 – 2026

Zarząd:

Prezes – dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ – SIMP
Wiceprezes – mgr inż. Andrzej S. Grabowski – SEP
Wiceprezes – mgr inż. Jerzy Kropiwnicki – SITPChem
Wiceprezes – mgr inż. Jadwiga Przyłucka – SITPChem
Członek – mgr inż. Andrzej Sanocki – SEP
Członek – mgr inż. Jan Surówka – SIMP
Członek – Sekretarz – mgr inż. Elżbieta Jarguz – SITPChem

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – mgr inż. Zbigniew Woronko – SIMP
Wiceprzewodnicząca – dr hab. inż. Izabela Bryt Nitarska – Ś/O SITMPB
Członek – Sekretarz – dr hab. inż. Tomasz Wróbel – STOP